Ograniczenia architektury

Ograniczenia architektury

Niestety ale także architektura jest tutaj bardzo często ograniczana. Pytanie, przez kogo lub przez co? Odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Możemy powiedzieć, że architektura jest zazwyczaj ograniczana albo przez budownictwo, albo przez danego architekta. Na pewno możemy zająć się tutaj budownictwem. Możemy powiedzieć, że niestety ale nie zawsze dany projekt da się wykonać. Czasami po prostu architekt nie przemyślał tego, że standardy budownictwa nie są na tyle rozwinięte, aby budować niektóre czynniki. Tak to już jest i nic na to nie poradzimy. Trzeba się tutaj do tego na pewno stosować oraz odnosić. Możemy powiedzieć, że jest to bardzo ważne i powszechnie wykorzystywane. Co do tego na pewno nie mamy jakichkolwiek wątpliwości. Możemy powiedzieć także, że ograniczenia architektury polegają na samym architekcie. Tutaj brak wyobraźni lub inne czynniki na pewno sprawiają, że niestety ale nie da się tak od razu tworzyć pięknego projektu. To jest tutaj jasne i na pewno bardzo powszechne. Nie powinno to akurat nikogo dziwić ani zaskakiwać.