Kierownik budowy

Kierownik budowy

Ktoś przecież musi zarządzać placem budowy i wszystkimi robotami wykonywanymi przez budowlańców. Ktoś im przecież musi takowe zadania i zlecenia dawać. Ktoś także musi tutaj nadzorować całą pracę i pilnować, aby wszystko było wykonywane zgodnie z projektem. Dzięki temu widzimy, że tym kimś jest oczywiście kierownik budowy. Jest to osoba, która tutaj pełni wszelkie powyżej wymienione funkcje. Taka osoba na takim stanowisku na pewno jest bardzo ważna i powszechnie uważana za lepsza. Stanowisko kierownika jest o wiele bardziej prestiżowe. Co do tego na pewno nie możemy mieć wątpliwości. Widzimy w takim określeniu, że jest to bardzo ważne i bardzo często wykorzystywane. Można powiedzieć, że kierownik budowy to osoba, która stoi w hierarchii budowlanej nieco wyżej niż zwykły budowlaniec. Jednak nie najwyżej. Możemy powiedzieć, że nad nim mogą być inżynierowie oraz zarząd danej firmy. To jest jednak jasne i zrozumiałe. Możemy powiedzieć, że i tak stanowisko kierownika budowy jest bardzo ważne i odpowiedzialne.