Inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa to osoba, która na pewno zajmuje prestiżowe stanowisko. Można powiedzieć, że to ona nadzoruje całą pracę na budowie. Jednak nie można tego mylić z kierownikiem. Na planach budowy jest na pewno specjalna hierarchia. Na samym dole jest szary budowlaniec, który uwija się w pocie czoła, aby wykonać daną pracę. W kolejce jest także kierownik budowy i właśnie inżynier. Oczywiście kierownik a inżynier to dwa różne światy. Tutaj inżynier budownictwa ma na pewno skończone odpowiednie studia. Pokazuje to nam także, że na pewno jest on uzdolniony i posiada specjalna wiedze. Dzięki temu budowa może przebiegać zgodnie z planem i wszystkimi zagadnieniami przygotowanymi przez architekturę .Jest to na pewno bardzo ważne i często wykorzystywane. Nie można powiedzieć, że inżynier budowlany nie odgrywa ważnej orli na każdym placu budowy. Na pewno tak nie jest i to by było nie logiczne. Inżynier budownictwa tutaj na pewno dyryguje całą budową. Jest on o stopień wyżej, niż kierownik budowy. Często przejmuje także takie posady i takie zależności.