Inne terminy architektury

Inne terminy architektury

Architektura to jednak nie tylko budowanie i projektowanie. To także pokazywanie, że termin ten jest wykorzystywany w zupełnie innych warunkach. Możemy powiedzieć, że mówimy o architekturze komputera, architekturze przedsiębiorstwa lub innych tego rodzaju czynnikach. Jak widać, jest to bardzo charakterystyczne stwierdzenie. Pozwala ono nam pokazać, że architektura może dotyczyć nie tylko świata powszechnego, ale także innych dziedzin. Jednak to jest już kojarzone na końcu. Akurat nikogo to nie powinno bezpośrednio zaskakiwać. Możemy powiedzieć, że inne terminy architektury także są ważne. Nie można tego ukrywać. Dzięki temu widzimy wszelkiego rodzaju zależności, które podkreślają nam znaczenie oraz powagę terminu. Inne określenia architektury pokazują nam także, że mamy do czynienia z terminem bardzo ważnym i ogólnym. Jednak to już wiemy z własnych przemyśleń i doświadczeń. Akurat to jest tylko potwierdzenie wyżej wymienionego wywodu dotyczącego architektury i jej powszechności.