Inne definicje architektury

Inne definicje architektury

Jednak architektura tutaj może występować pod wieloma innymi definicjami. Jest to tutaj bardzo ważne i na pewno powszechnie wykorzystywane. Nie powinno to akurat nikogo zaskakiwać. Możemy powiedzieć, że architektura komputera lub architektura firmy także kojarzy się nam z takowymi czynnikami. To są właśnie te inne definicje. Dzięki temu możemy zauważyć, że nawet terminologia i geneza takiego podawanego i opisywanego w niniejszym artykule czynnika jest bardzo ważna. Chodzi nam oczywiście o ogólny termin architektury. Jednak ani komputerowa, a ni firmowa architektura nie kojarzy się z projektowaniem. Tutaj raczej chodzi o umiejscowienie takowych czynników. Dlatego widzimy, że mimo tego, że termin jest taki sama, to jednak inaczej go rozumiemy. To jest potęga wykorzystania słownictwa. Co od tego nie powinniśmy mieć jakichkolwiek wątpliwości ani innych takich czynników. To jest tutaj bardzo ważne i na pewno tutaj powszechnie wykorzystywane. Nie powinno to akurat nikogo dziwić. Widzimy, że inne definicje są także powszechne.