Dziennik budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy to charakterystyczny notatnik, a raczej dokument, który pokazuje nam, jakie parce w danym dniu zostały wykonane. Często taki dziennik budowy nie jest jednak prowadzony. To jest podstawowy błąd. Dzięki temu możemy wszystko sobie zaplanować i na pewno postawić za cel i priorytet w danym dniu. Je żeli jednak nie mamy takiego wyznacznika, to nie może nas dziwić fakt, ż niestety ale nasza praca może być nie efektywna. Możemy mieć opóźnienia i nawet o tym nie wiedzieć. Zdawać sobie sprawę, a być pewnym to dwie różne terminologie i określenia. Co do tego nikt nie ma an pewno jakichkolwiek zaprzeczeń i pytań . Możemy powiedzieć, ż dziennik budowy musi być prowadzony. W razie jakichkolwiek inspekcji lub innych tego rodzaju czynników na pewno taki dziennik będzie skarbnica wiedzy. Gdy go nie a, nie ma całkowitej dokumentacji przeprowadzanych robót na terenie danego placu budowy. To na pewno nie jest korzystne ani nie jest powszechnie widoczne. Niestety ale trzeba o tym pamiętać.