Budownictwo wodno-rzeczne

Budownictwo wodno-rzeczne

Budownictwo nie jest oparte tylko na budowie elementów budynków, które służą jako domy, mieszkania, sklepy, szkoły, czy szpitale. Budownictwo jest widoczne także na drogach jako ścieżki, ulice, autostrady, chodniki, mosty. Jednak to ciągle nie wszystkie elementy budownictwa dostępne w jego strukturze. Otóż ważne jest także budownictwo wodne. To właśnie ta droga gdzie budowane są takie elementy jak kanały wodne, śluzy wodne, jazy czy też wały przeciwpowodziowe. Wszystko to wpływa na jakość korzystania z rzek i nie tylko. Każdy może w ten sposób zobaczyć jak wielce ważna jest często ingerencja człowieka. Kanały wodne łączą sieci rzek, jazy piętrzą wodę, a także przystosowują poziom rzek i wód, śluzy są dobrze znane pod względem żeglugi, gdyż doskonale ułatwiają ją, poprzez dostosowanie poziomów. Wały przeciwpowodziowe mają ogromne znaczenie dla terenów zamieszkałych, znajdujących się w nizinnych strefach z uwagi na fakt powodzi, które w tym roku niestety były odczuwalne i to niejednokrotnie.